Perkara-perkara yang di maafkan dalam berpuasa
  1.  
  2. Menelan ludah walaupun banyak.(maksudnya ludah sendiri).
  3. Terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan di perutnya. Jika tidak ada lagi yang masuk kepertunya setelah keluar dari mulutnya lewat unjung lidahnya.
  4. Menelan lalat atau serangga karena terpaksa dan tanpa sengaja.
  5. Debu jalanan dan asap dari pabrik. Asap kayu bakar dan seluruh bentuk asap yang lain yang tidak dapat dihindarkan.
  6. Bangun pagi dalam keadaan junub, meskipun menghabiskan siangnya dalam keadaan junub.
  7. Mimpi basah. Dan hal ini tidak mengakibat apapun bagi yang berpuasa.
  8. Makan minum tanpa sengaja atau lupa. Rasul telah bersabda : Barangsiap yang berpuasa karena lupa (ia makan dan minum) maka sempurnakanlah puasanya. Maka sesungguhnya Allahlah yang telahmemberi makan dan minum”. Dan beliau berkata : Barangsiapa ia buka pada bulan Ramadhan karena lupa maka tidak ada qodla dan kifarat baginya”. Tetapi menurut imam Malik berpendapat harus di qadlo karena untuk menjaga kehati-hatian.