Pekara-perkara yang makruh dalam berpuasa
 
  1. Berlebih-lebihan dalam berkumur dan intisyaq(menghirup)air ketika berwudlu. Rasul saw. Bersabda : bersungguh-sunggulah dalam berintisyaq ketika berwudlu kecuali dalam waktu berpuasa. Maka hal ini dikhawatirkan air tersebut masuk kepada lubang yang menjadikan rusaknya berpuasa.
  2. Ciuman. Hal ini akan membangkitkan syahwat dan rusaknya puasa dengan keluarnya madzi atau akan berlanjut ke jima’(hubungan badan) yang dapat mewajibkan kifarat.
  3. Terus-terusan melihat istri dengn syahwat.
  4. Menghayal hubungan badan.
  5. Menyentuh wanita atau berpegangan dengan tangan atau menempelkan tubuhnya dengan tubuh.
  6. Mengunyah daun sirih. Hal ini dikhawatirkan akan masuknya sebagian daun tersebut ketenggorokan.
  7. Mencicipi makanan.
  8. Berkumur-kumur bukan karena wudlu atau keperluan yang mengaharuskan.
  9. Bercela pada permulaan siang. Akan tetapi jika bercela pada akhir siang maka hal itu dibolehkan.
  10. Berbekam(mengeluarkan darah)dan hal ini dikhawatirkan akan melemahkan tubuh dan bisa menjadikan batal.