Hadist wanita shalih
 
 1. Abu Hurairah, Rasu Saw;:”Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila kamu memandang kepadanya, maka mengembirakan kamu, dan bila kamu menyuruhnya dan dia patuh kepadamu, dan bila kamu tidak ada di sisinya , maka dia memelihara kamu pada hartamu dan dirinya.”
 2. Anas bin Malik, Rasul Saw,; “Apabila seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara farjinya dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk lewat pintu mana sajayang dia kehendaki di antara pintu-pintu surga.”(H.RAbu Nu’aim)
 3. Abudurrahman bin ‘Auf, Rasul Saw,; Wanita yang shaleh itu lebih baik daripada seribu orang laki-laki yang tidak shaleh. Dan wanita mana pun yang melayani suaminya selama tujuh hari, maka ditutuplah terhadapnya tujuh pintu neraka dan dibukakan untuknya delapan pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki tanpa hisab.”
 4. Abdullah bin Mas’udr.a,Rasul Saw,; Apabila seorang wanita mencuci pakaian suaminya, maka Allah menetapkan untuknya seribu kebaikan dan mengampuni dua ribu kesalahannya, serta dimohonkan ampun oleh segala sesuatu yang disinari matahari, dan diangkat untuknya seribu drajat.”(H.R.Abu Manshur).     

 

 

Ganjaran wanita yang tidak shalih

 

 1. Abu dzar r.a., Rasul Saw,; Wanita mana pun yang berkata kepada suaminya, ‘Laknat Allah atasmu’ padahal wanita itu dzalim, maka dia dikutuk oleh Allah dari atas tujuh langit, dan oleh segala sesuatu yang diciptakan Allah, selain dua golongan , yaitu manusia dan jin.”
 2. Abdurrahman bin ‘Auf r.a., Rasul Saw.; Wanita mana pun yang mendatangkan duka cita kepada suaminya dalam persolan nafkah, atau membebani dia sesuatu di lluar kemampuannya , maka Allah takkan menerima amalnya sedikit pun.”
 3. Abdullah bin Umar r.a., Rasul Saw,; “Sekiranya semua yang ada di bumi berupa emas dan perak, lalu dibawa oleh seorang wanita ke rumah suaminya, kenudian ia berbangga diri terhadapnya pada suatu hari dengan mengatakan,’Siapa kau, sesungguhnya harta inikepunyaanku, sedangkan kamu tidak berharta’, maka Allah membatalkan amalnya, sekalipun banyak.”
 4. Ibnu Abbas r.a., Rasul Saw.; Wanita mana pun yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya, maka dia dikutuk oleh segala sesuatu yang disinari matahari dan bulan, sehingga dia kembali ke rumah suaminya.”
 5. Ibnu Abbas r.a., Rasul Saw.; Apabila seorang wanita keluar dari pintu ramahnya dalam keadaan berhias dan berminyak wangi, sedang suaminya merelakan hal itu. Maka dibangunlah untuk suaminyaitu dari setiap langkahnya sebuah rumah di neraka.”
 6. Thalhah bin Abdullah r.a., Rasul Saw.; “Wanita mana pun yang cemberut pada suaminya, sehinga mendatangkan kesedihan kesedihan kepadanya. Maka dia berada dalam murka Allah sampai dia tertawa di hadapan suaminya., sehingga mendatangkan kegembiraan kepadanya.”
 7. Abu Hurairah r.a.,Rasul Saw; “Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah terhadapnya. Maka wanita itu dikutuk oleh para mmalaikat samapai pagi.”(H.R.Bukhari,Muslim dan lainnya)